♪~~ Hinamori ☆ Pikku~~♪( * ' ω ' * ) View my profile

เอนทรี่นี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
 
http://i237.photobucket.com/albums/ff194/takengiro/bannew_zps390ba028.jpg
 
http://i237.photobucket.com/albums/ff194/takengiro/Symbol2_zps8cd327eb.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอาล่ะ วันนี้มาส่งอีเว้นท์ของเกนจี้ >>ประวัติอยู่นี่<<
 
 
 
 
 
ต่อไปเป็นโซนลูก
 
 
 
........................
 
 </